Ułatwienia dostępu

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Dr Laura Kochel2

DR INŻ. ARCH. KRAJ. LAURA KOCHEL

Doktor inżynier architekt krajobrazu, adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  Główne zainteresowania badawcze koncentrują się na związku krajobrazu z planowaniem przestrzennym, kształtowania krajobrazu miejskiego, prawnej ochronie krajobrazu oraz procesach rozwoju przestrzennego miast.

Autorka wielu prac naukowych. Współautorka kilkudziesięciu opracowań planistycznych na poziomie lokalnym dla terenów wiejskich i miejskich województwa świętokrzyskiego i małopolskiego. Ponadto współautorka wielu opracowań środowiskowych, analiz widokowych i gminnych programów rewitalizacji. Laureatka licznych konkursów architektoniczno – krajobrazowych wraz z nieformalną grupą projektową CCLA Creatio Continua Landscape Architects.

W 2020 – 2022 ekspert przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii w Zespole roboczym do spraw reformy systemu planowania przestrzennego. Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu oraz członek i sekretarz Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

Redaktor tematyczny w czasopiśmie naukowym. Uhonorowana nagrodą Dziekana Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz Samorządu studenckiego za działalność dydaktyczną.  Zakwalifikowana do TOP 10 najlepszych dydaktyków Uniwersytetu Ekonomicznego.

Wykłada gościnie w ramach programu Erasmus+ w  zagranicznych placówkach akademickich we Włoszech i w Niemczech.

Stypendystka programu CEEPUS w Wiedniu oraz programu Erasmus w Niemczech w Kaiserslautern. Ukończyła studia podyplomowe Planowanie krajobrazu i gospodarka przestrzenna na Politechnice Krakowskiej.

Prowadzone przedmioty: planowanie przestrzenne, projektowanie urbanistyczne, architektura krajobrazu, rewitalizacja obszarów zdegradowanych.