Ułatwienia dostępu

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Dr Inz. Agniesza Petryk Zdjecia 20191020 167x250 1

DR INŻ. AGNIESZKA PETRYK

Doktor nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  Rozprawa doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów i Starosty Wadowickiego, Małopolskiej Fundacji Stypendialnej SAPERE AUSO oraz Małopolskiej Fundacji Stypendialnej DOCTUS. Otrzymała Stypendium Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dla najlepszych doktorantów. Za wyróżniającą się pracę magisterską, zdobyła nagrodę Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Stowarzyszenia Inżynierów Techników Wodnych i Sanitarnych. Prelegentka kilkunastu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, kilkudziesięciu konferencji i  seminariów szkoleniowych. Autorka i współautorka 47 publikacji naukowych, uczestniczka czterech projektów badawczych.  W 2019 roku opublikowała  skrypt do zajęć: Inżynieria i ochrona środowiska: wybrane zagadnienia w wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomiczny w Krakowie.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w szkolnictwie średnim i praktyce zawodowej na stanowisku inżyniera budowy. Jest czynnym egzaminatorem przedmiotów zawodowych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (nr ewidencyjny 3-93214) dla kwalifikacji zawodowych : B,5 B.8, B.9, B.21, B.22, B.33. Przynależy do Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Krakowie. Certyfikowany TUTORv(nr STXI/095/2017/10). Od 2017 roku członek Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego.

Sekretarz komitetu organizacyjnego I Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego im. prof. Walerego Pisarka nt. Nurty personalizmu w nauce i kulturze polskiej, które odbyło się w dniu 28 listopada 2018 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Laureatka wielu nagród Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za zespołowe  osiągniecia (2016, 2018) oraz za indywidualne osiągniecia (2015, 2016, 2018) w dziedzinie naukowe. Laureatka Wyróżnienia Dziekana Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej w związku z uzyskaniem najlepszych wyników w ocenie zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2017/2018.

Zainteresowania badawcze obejmują: bioindykacja, sozotechnika, projektowanie systemów gospodarki odpadami, zanieczyszczeniem powietrza.

 

Prowadzone zajęcia: Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne, Ekologistyka sieci osadniczych, Projektowanie infrastruktury technicznej.