Ułatwienia dostępu

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Mgr Inz Arch Agnieszka Wloch Szymla Katedra Gospodarki Regionalnej Wydzial GAP 167x239 1

DR INŻ. ARCH. AGNIESZKA WŁOCH-SZYMLA

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, w specjalności urbanistyka i planowanie przestrzenne, adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Absolwentka Politechniki Krakowskiej kierunku Architektura i urbanistyka z uzyskaną akredytacją The Royal Institute of British Architects (RIBA). Rozprawa doktorska pod tytułem „Wizje, eksperymenty i strategie rozwojowe Wiednia. Poszukiwanie przyjaznego człowiekowi środowiska mieszkaniowego”, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha. Stypendystka Bauhaus Universität Weimar w Niemczech oraz Technische Universität Wien i Magistrat der Stadt Wien w Austrii. Posiada 15 letnie doświadczenie zawodowe w biurach projektowych i firmach budowlanych w Austrii. Od 2016 roku związana zawodowo z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Certyfikowany tutor akademicki i członek zespołu ds. Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej. Katedralny Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnością – Katedra Gospodarki Przestrzennej Certyfikat UPON 2023-2026. Ekspert zewnętrzny Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Współpracuje z naukowcami z różnych uczelni oraz z jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi organizacjami społecznymi w kraju i za granicą.

Łączy pracę naukową z twórczą, podejmując działania projektowe i wykonawcze związane m.in. z rozwiązaniami przestrzenno-funkcjonalnymi założeń mieszkaniowych. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń MPOIA/006/2004 oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń MAP/0163/OWOA/04.

Jest aktywnym członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP o nr MP-1778, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr MAP/BO/0012/21 oraz jest osobą uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wpisaną do centralnego rejestru przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Należy do Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Towarzystwa Urbanistów Polskich TUP i Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa PZiTB.

Zainteresowania badawcze: interdyscyplinarne badania nad złożonością życia w miastach i jakości w nich życia, szczególnie w środowisku mieszkaniowym, polityka mieszkaniowa, złożoność problemu kształtowania środowiska zamieszkania, zagadnienia współczesnego kształtowania założeń urbanistycznych, urbanistyka operacyjna, planowanie strategiczne wielko skalarnych projektów nowych dzielnic, projektowanie uniwersalne w planowaniu przestrzennym.

Prowadzone zajęcia: Polityka przestrzenna, Projektowanie urbanistyczne, Projektowanie środowiska zamieszkania, Urban public space.