Ułatwienia dostępu

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Dr Inz Paulina Sliz Katedra Gospodarki Regionalnej Wydzial GAP UEK 200x300 1

DR INŻ. PAULINA ŚLIZ

Doktor nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w specjalności: gospodarka wodno-ściekowa, adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 Certyfikowany tutor I stopnia. Ukończyła również Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.

Stypendystka Małopolskiej Fundacji Stypendialnej DOCTUS. Laureatka nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pierwszego stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2018 roku.

Autorka i współautorka publikacji naukowych dotyczących szeroko rozumianej gospodarki ściekowej miast i regionów. Posiada kilkuletnie doświadczenie w praktyce zawodowej na stanowisku asystenta projektanta sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz gazowych.

Opiekun zawodowych praktyk studenckich na II stopniu (mgr) kierunku Gospodarka Przestrzenna.

Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia skuteczności oczyszczania ścieków, analizy sprawności oraz niezawodności pracy oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem nowoczesnych metod statystycznych, systemów przydomowego unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych, technologii złóż ruchomych, systemów wodociągowo – kanalizacyjnych.

Prowadzone zajęcia: Zasady projektowania inżynierskiego, Ekologistyka sieci osadniczych, Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych.