Ułatwienia dostępu

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Dr Broniszewski

DR MICHAŁ BRONISZEWSKI

Dr Michał Broniszewski – doktor nauk społecznych, specjalista w zakresie analizy i inżynierii systemów, teorii organizacji, badań, rozwoju i inwestycji (B+R+I), integracji europejskiej, polityki gospodarczej, regionalnej i społecznej oraz rozwoju jakości życia gospodarczego i społecznego, People YouTube – Konsorcjum Google – YouTuber kanału Science&Tech. Oglądalności ponad 18600 widzów na kanale YT wydany przez Certificate vidIQ (Yutube Certified).

Adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Ekspert Krajowy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie (NCBiR) oraz recenzent naukowy. Autor monografii, publikacji naukowych, ekspertyz, nauczyciel akademicki, inżynier projektu, członek Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia akademickie, laureat nagrody J.M. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adama Jezierskiego dla najlepszych doktorantów w edycji 2017-2019, Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie I stopnia za zespołowe osiągnięcia organizacyjne w roku 2020, członek Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, oraz ekspert przemysłu spotkań.

Zainteresowania badawcze obejmują instytucjonalne i organizacyjne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego w skali makro, mezo i mikro. Obszar badawczy oscyluje wokół następujących zagadnień: polityka regionalna UE (ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), polityka społeczna UE, polityka gospodarcza (w tym ryzyko polityczne na rynku kapitałowym), społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i ludzie z branży przemysłu spotkań i wydarzeń.

Prowadzone przedmioty: Finansowanie zamówień publicznych; Pomoc publiczna; Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie kapitałowym; Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie kapitałowym; Inżynieria systemów i analiza systemowa; Inżynieria systemów i analiza systemowa, Rynek papierów wartościowych, Ubezpieczenia społeczne; Zarządzanie projektami; Finansowanie zamówień publicznych.

Profile na portalach:

– https://www.linkedin.com/in/micha%C5%82-broniszewski-1b07bb15b/

– https://www.researchgate.net/profile/Michal_Broniszewski

– https://scholar.google.com/citations?user=MtsVsyAAAAAJ&hl=pl

– https://www.youtube.com/channel/UCEAr1V6D0L4wsPl2onlv-3w – https://books.apple.com/pl/book/the-future-of-the-new-system-in-the/id6446852632?l=pl – https://www.morebooks.de/shop-ui/shop/product/9786204924250

– https://pl.linkedin.com/in/micha%C5%82-broniszewski-1b07bb15b?trk=people-guest_people_search-card