Ułatwienia dostępu

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Dr Bernadetta Zawilinska Katedra Gospodarki Regionalnej Wydzial GAP 167x250 1

dr Bernadetta Zawilińska

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, adiunkt w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej UEK. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych (Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Badania naukowe prowadzi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, specjalizując się w problematyce rozwoju społeczno-ekonomicznego w skali lokalnej i regionalnej. W szczególności zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień dotyczących turystyki i gospodarowania na terenach cennych przyrodniczo. Jest autorką kilkudziesięciu opracowań naukowych, ekspertyz i dokumentów planistycznych dotyczących tej tematyki.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków Gospodarka przestrzenna oraz Turystyka i rekreacja m.in. w ramach przedmiotów: gospodarowanie na obszarach chronionych, zagospodarowanie turystyczne regionu, geografia turystyczna, krajoznawstwo, turystyka na obszarach chronionych, pilotaż i przewodnictwo w turystyce międzynarodowej.