Ułatwienia dostępu

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

KarolM 167x250 1

dr inż. Karol Majewski

Doktor Nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia, adiunkt w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz studiów inżynierskich na kierunku geodezja i kartografia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prowadzi badania naukowe dotyczące problematyki przyrodniczych uwarunkowań gospodarki przestrzennej oraz wykorzystania metod teledetekcyjnych w analizach zmian użytkowania ziemi / pokrycia terenu.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne: Geografia ekonomiczna, World Economic Geography, Infrastruktura danych przestrzennych, Podstawy komputerowego modelowania i wizualizacji terenu, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, Monitoring środowiska