Ułatwienia dostępu

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Mgr Marcin Semczuk Katedra Gospodarki Regionalnej Wydzial GAP UEK 1 167x250 1

dr Marcin Semczuk

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, adiunkt w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Główne zainteresowania badawcze to: polityka rozwoju regionalnego i lokalnego, zmiany zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich, dostępność do szkolnictwa podstawowego, rozwój obszarów peryferyjnych, zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej, wykorzystanie Geograficznych Systemów Informacji (GIS) w badaniach marketingowych, turystyka na obszarach prawnie chronionych. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (w zarządzie oddziału krakowskiego). Jest autorem i współautorem wielu publikacji, książek oraz ekspertyz naukowych, będących efektem prowadzonych badań w ramach zainteresowań badawczych.

Prowadzone zajęcia: Geografia ekonomiczna, Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią, Podstawy gospodarki gruntami, Infrastruktura danych przestrzennych, Geomarketing.