Ułatwienia dostępu

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Dr Monika Musial Malago Katedra Gospodarki Regionalnej Wydzial GAP 167x250 1

dr Monika Musiał-Malago

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej, obecnie Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwentka kierunku Ekonomia Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie gospodarki regionalnej i miejskiej oraz Studium psychologii i pedagogiki Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Odbyła zagraniczne staże naukowo-badawcze m.in. we Włoszech, na Ukrainie. Uczestniczyła w ponad 50 konferencjach, seminariach i warsztatach naukowych, w tym za granicą (m.in. we Lwowie, Wenecji, Mediolanie, Florencji, Konstancji). Autorka lub współautorka kilkudziesięciu prac naukowych. W sferze jej zainteresowań badawczych znalazła się problematyka miast i regionów, w tym szczególnie rozwój lokalny i regionalny, zagospodarowanie przestrzenne jednostek terytorialnych, programowanie rozwoju regionalnego, polityka regionalna.

 

Prowadzone zajęcia: Metody analizy przestrzennej, Strategie rozwoju regionalnego, Ekonomika miast i regionów, Podstawy planowania przestrzennego, Współczesne procesy rozwoju miast.