Ułatwienia dostępu

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Dr Piotr Serafin Katedra Gospodarki Regionalnej Wydzial GAP 167x250 1

dr Piotr Serafin

Adiunkt w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej, doktor nauk ekonomicznych. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się na problematyce demograficznej, procesach starzenia się ludności, zmianach w strukturze ludności miast, obszarów podmiejskich oraz wiejskich obszaru Polski Południowej. W obszarze zainteresowań naukowych znajdują się także zagadnienia rozwoju sterf podmiejskich oraz zjawisko urban sprawl, analizowane z wykorzystaniem narzędzi GIS. Autor ponad czterdziestu artykułów i rozdziałów w monografiach. Posiada certyfikaty z szeregu szkoleń m.in. z zakresu oprogramowania ArcGIS, oraz zarządzania projektami wg metodyki PRINCE. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Prowadzone zajęcia: kartografia społeczno-gospodarcza, system informacji przestrzennej – GIS, geograficzne uwarunkowania rozwoju miast, geografia ekonomiczna, warsztaty urbanistyczne.