Ułatwienia dostępu

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Zdjecie Serwisy

dr inż. Mateusz Ilba

Adiunkt w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się na różnorodnych analizach z wykorzystaniem systemów GIS, wdrażaniem obliczeń równoległych w różnorodnych środowiskach aplikacyjnych, programowaniem zagadnień związanych z analizami przestrzennymi oraz ekonomicznymi. Interesuje się również problemami związanymi z energetyką odnawialną w kontekście analiz przestrzenno-ekonomicznych. Posiada wiedzę i umiejętności obsługi pakietów oprogramowania CAD (Autodesk, Bentley), programów graficznych (Blender, GIMP), oprogramowania GIS (ArcGIS, QGIS) oraz obsługi baz danych obiektów przestrzennych SQL (PostGIS, SpatiaLite).

Prowadzone zajęcia:

  • Podstawy geodezji;
  • Metody pozyskiwania danych przestrzennych;
  • Systemy Informacji o terenie – LIS;
  • Wizualizacja i projektowanie przestrzeni.

Nagrody i wyróżnienia:

 

  • 2013 – Scott Lofgren Student Design Competition;
  • 2015 – Stypendium imienia Anny Pasek.