Ułatwienia dostępu

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Aktualności

Nowy projekt badawczy – Grant NCN

Nowy projekt badawczy – Grant NCN

Zespół Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej pod kierownictwem dr Bernadetty Zawilińskiej realizuje nowy projekt naukowy, pt. „Obszary chronione w lokalnych systemach społeczno-gospodarczych. Modele powiązań funkcjonalnych w świetle współczesnych koncepcji”.

Głównym celem projektu jest analiza i ocena funkcjonowania obszarów chronionych w Polsce, w kontekście rozwoju nowego paradygmatu obszarów chronionych na świecie, identyfikacja społecznych i ekonomicznych powiązań funkcjonalnych związanych z istnieniem obszarów chronionych, a w efekcie opracowanie modeli wyjaśniających miejsce i rolę tych obszarów w lokalnych systemach społeczno-gospodarczych. Projekt uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu Opus 24.

Więcej informacji: https://granty.uek.krakow.pl/zawilinska/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *