Ułatwienia dostępu

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Aktualności

Zakończenie prac nad wdrożeniem Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie w oparciu o ekspertyzę pracowników IGPiSM

Zakończenie prac nad wdrożeniem Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie w oparciu o ekspertyzę pracowników IGPiSM

Jesienią roku 2023 zakończył się proces wdrażania Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w Krakowie mającego na celu wprowadzenie wizualnego ładu i porządku w mieście. W jego efekcie w przestrzeni miasta pojawiły się m.in. 624 tablice kierunkowe, wskazujące drogę do ważnych miejsc i obszarów miasta.

Warto wspomnieć, że podział miasta na obszary i jednostki SIM został przeprowadzony w oparciu o wyniki dwuetapowej ekspertyzy naukowej wykonanej przez zespół autorski złożony m.in. z pracowników katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej oraz katedry Gospodarki Przestrzennej pod kierownictwem dr Marcina Semczuka na zlecenie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Więcej szczegółów na temat SIM można znaleźć pod poniższymi linkami:

https://ztp.krakow.pl/wszystkie-aktualnosci/sim/stary-krakow-jak-nowy.html

https://ztp.krakow.pl/sim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *