Ułatwienia dostępu

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Aktualności

Aktualności

Aktualności

  • Nowa publikacja: Polityka miejska – wybrane aspekty zarządzania rozwojem

    Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją przygotowaną przez pracowników Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Monografia zatytułowana „Polityka miejska – wybrane aspekty zarządzania rozwojem” jest zbiorem sześciu tekstów poruszających różne aspekty tej polityki, których autorzy reprezentują kilka pokoleń badaczy i praktyków zajmujących się szeroko rozumianą problematyką rozwoju miast. Dostęp do…

  • Zakończenie prac nad wdrożeniem Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie w oparciu o ekspertyzę pracowników IGPiSM

    Jesienią roku 2023 zakończył się proces wdrażania Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w Krakowie mającego na celu wprowadzenie wizualnego ładu i porządku w mieście. W jego efekcie w przestrzeni miasta pojawiły się m.in. 624 tablice kierunkowe, wskazujące drogę do ważnych miejsc i obszarów miasta. Warto wspomnieć, że podział miasta na obszary i jednostki SIM został przeprowadzony…

  • Nowy projekt badawczy – Grant NCN

    Zespół Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej pod kierownictwem dr Bernadetty Zawilińskiej realizuje nowy projekt naukowy, pt. „Obszary chronione w lokalnych systemach społeczno-gospodarczych. Modele powiązań funkcjonalnych w świetle współczesnych koncepcji”. Głównym celem projektu jest analiza i ocena funkcjonowania obszarów chronionych w Polsce, w kontekście rozwoju nowego paradygmatu obszarów chronionych na świecie, identyfikacja społecznych i ekonomicznych powiązań funkcjonalnych związanych…