Ułatwienia dostępu

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

Aktualności

SEMINARIUM RZESZÓW JAKO RODZĄCA SIĘ METROPOLIA

SEMINARIUM RZESZÓW JAKO RODZĄCA SIĘ METROPOLIA

W dniach  21-22 października 2022 r. odbyło się pierwsze seminarium naukowo-dydaktyczne zorganizowane przez Katedrę Historii Gospodarczej i Społecznej/UNESCO Chair for Heritage and Urban Studies dedykowane studentom kierunku Studia miejskie. Seminarium miało charakter wyjazdowy – do Rzeszowa i odbywało się pod hasłem Rzeszów jako rodząca się metropolia.
Nad seminarium patronat objął Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek.

Uczestnikami seminarium byli pracownicy Katedry organizującej seminarium oraz reprezentanci I i II roku kierunku Studia miejskie. W programie dwudniowego seminarium znalazły się następujące punkty:

– w drodze do Rzeszowa wprowadzające, krótkie wykłady na temat historii, architektury i urbanistyki oraz problemów rozwoju metropolii nad Wisłokiem;

– zwiedzanie na zasadzie objazdu jednego z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w południowo-wschodniej Polsce – Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS wchodzącego w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO PARK Mielec” oraz terenów Doliny Lotniczej i samego portu lotniczego Rzeszów-Jasionka;

– wizyta w Głogowie Małopolskim i zwiedzanie historycznego rynku po wcześniejszym kosztowaniu pizzy w restauracji „Gusto”, która to stała się słynna dzięki wizycie  prezydenta Bidena;

– debata metropolitalna w biurze Architekta Miasta. Architekt Janusz Sepioł piastujący tą funkcję przedstawił wizje związane z rozwojem Rzeszowa a także wypunktował aktualne problemy z jakimi boryka się miasto i jego mieszkańcy. W spotkaniu wziął także udział wieloletni przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa oraz prezes Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich;

– zwiedzanie zabytkowego centrum Rzeszowa pod kątem architektonicznego zasobu dziedzictwa i rozwoju urbanistycznego miasta;

– spotkanie w siedzibie Urban Lab gdzie debatowano nad przyszłością Rzeszowa i jego aspiracjami do tytułu Europejskiego Miasta Kultury. Studenci kierunku Studia miejskie mieli możliwość podzielenia się wrażeniami związanymi z wyjazdem i jego znaczeniem dla ich dalszej edukacji. Seminarium ze swoim bogatym programem i maksymalnym wykorzystaniem czasu dla spraw miejskich było bardzo owocne i sprzyjało integracji.