Ułatwienia dostępu

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

Aktualności

SEMINARIUM URBANOLOGICZNE – WESOŁA

SEMINARIUM URBANOLOGICZNE – WESOŁA

W dniu 21 kwietnia 2023 r. odbyło się seminarium urbanologiczne dla studentów kierunku Studia Miejskie zorganizowane przez Katedrę Historii Gospodarczej i Społecznej/UNESCO Chair for Heritage and Urban Studies. Seminarium zostało zorganizowane pod hasłem „Tworzenie nowej dzielnicy w centrum Krakowa. Przyszłe losy Wesołej”.

Od momentu wykupienia przez Miasto Kraków klinik Uniwersytetu Jagiellońskiego od Państwowego Szpitala Uniwersyteckiego w 2019 r. trwa debata na temat funkcji i zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Kopernika i Grzegórzecką. W sporach wokół Wesołej jak w soczewce skupiają się wyzwania miasta historycznego w XXI w. – presja deweloperów, gentryfikacja, konieczność ochrony obiektów i obszarów zabytkowych, planowanie oraz uwzględnienie potrzeb mieszkańców i użytkowników. Przyjrzenie się z bliska tej problematyce pozwoliło studentom lepiej zrozumieć na czym polega gra o przyszłość centrum miasta ​i jakie wizje przyszłości śródmieścia mogą zostać zrealizowane. ​

W trakcie seminarium studenci nie tylko zostali zapoznani przez pracowników Katedry z historią i najważniejszymi budowlami tworzącymi układ przestrzenny ulicy Kopernika, ale mieli okazję do spotkań i dyskusji z osobami reprezentującymi ważne instytucje decydujące o historii, teraźniejszości i przyszłości Wesołej. Profesor Michał Węgrzyn kierujący Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił najważniejsze problemy zarządzania tym niezwykle wartościowym kompleksem najstarszego w Polsce ogrodu botanicznego. Na spotkaniu z panią Wiolettą Kursą przedstawicielką Agencji Rozwoju Miasta Krakowa, której powierzono przygotowanie koncepcji rozwoju Wesołej jako dzielnicy rekreacji i kultury, odbyła się żywa dyskusja poświęcona kluczowym pytaniom jakie dziś stają przez samorządem Krakowa w kwestii strategicznego wykorzystania dziewiętnastowiecznego zespołu klinik do nowych funkcji. Finałem seminarium stało się spotkanie i dyskusja z doktor Agnieszką Staniszewską-Mól dyrektorką Biblioteki Kraków  w amfiteatrze dawnej kliniki Chorób Wewnętrznych przy ulicy Kopernika 15. Miejska instytucja kultury jaką jest Biblioteka Kraków ma być jednym z katalizatorów w przekształcaniu Wesołej – jej funkcji i tożsamości – w dzielnicę przemysłów kultury, spotkań i czasu wolnego.   

Seminarium urbanologiczne „Tworzenie nowej dzielnicy w centrum Krakowa. Przyszłe losy Wesołej” było kolejnym – po jesiennym seminarium poświęconym problemom rozwoju urbanistycznego Rzeszowa projektem pozwalającym studentom kierunku Studia Miejskie łączyć teorię z praktyką rozwiązywania trudnych problemów rozwoju miast.