Ułatwienia dostępu

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

Aktualności

Z WIZYTĄ W MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE

Z WIZYTĄ W MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE

Przed południem 2 czerwca 2023 roku grupa studentów Studiów Miejskich, w ramach zajęć z Zarządzania dziedzictwem kulturowym prowadzonych przez prof. UEK Andrzeja Laskowskiego, gościła z wizytą w Muzeum Fotografii w Krakowie (MuFo). Celem wizyty w sąsiadującym z kampusem UEK oddziale tej placówki było zapoznanie się z dokonaną w ostatnich latach dynamiczną transformacją MuFO, które przez kilka pierwszych dekad swojego istnienia funkcjonowało w skromnych warunkach w swej jedynej siedzibie przy Józefitów 16. Dzisiaj MuFo dysponuje trzema oddziałami: oprócz siedziby przy ul. Józefitów, która w latach 2018-2020 przeszła gruntowną modernizację i rozbudowę, są to: świeżo wykreowana siedziba główna przy ul. Rakowickiej 22A (mieszcząca się w dawnym, rozbudowanym budynku warsztatów artyleryjskich, z ekspozycją stałą, salami wystaw czasowych, biurami dyrekcji, biblioteką i czytelnią) oraz Strzelnica (użytkowana przez muzeum od 2018 roku zabytkowa strzelnica, dysponująca kameralnymi wnętrzami i rozległym ogrodem).

Wizyta studentów Studiów Miejskich składała się zasadniczo z dwóch części. Podczas pierwszej, zorganizowanej w sali konferencyjnej MuFo, mieliśmy możliwość wysłuchania bogato okraszonej ilustracjami opowieści dyrektora MuFo, Pana Marka Świcy, o okolicznościach powstania muzeum, jego działalności, profilu zbiorów oraz specyfice i etapach rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji dokonanej w ciągu ostatnich kilku lat. Wystąpienie to, uzupełnione serią pytań, dało również sposobność do zapoznania się ze strukturą, strategią i realiami zarządzania miejską placówką muzealną, do jakich zalicza się MuFo, którego organizatorem jest Gmina Miejska Kraków. Dociekano wielu kwestii, w tym m.in. działań inwestycyjnych, spraw budżetowych, obsady kadrowej i kampanii promocyjnych. Druga część wizyty polegała na indywidualnym zwiedzaniu obiektu przy ul. Rakowickiej 22A, wedle wskazówek i objaśnień udzielonych na ekspozycji przez dyrektora muzeum.

Ta pożyteczna wizyta – ukazująca takie m.in. aspekty funkcjonowania dziedzictwa kulturowego we współczesnym mieście jak: rewitalizacja, muzeum miejskie i jego misja, wystawiennictwo, zarządzanie, źródła finansowania, promocja i marketing – odbyła się dzięki  życzliwości i ogromnemu osobistemu zaangażowaniu ze strony dyrektora MuFo Marka Świcy. Dziękując za uprzejme przyjęcie i zaproszenie do kolejnych wizyt, wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę między naszymi instytucjami.