Ułatwienia dostępu

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

Aktualności

PROF. UEK DR HAB. RAFAŁ MATYJA W PROJEKCIE ReActPlan

PROF. UEK DR HAB. RAFAŁ MATYJA W PROJEKCIE ReActPlan

27 października 2023 r. w Sali Senackiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbyło się Seminarium eksperckie, zatytułowane „Odporność przestrzeni Polski w kontekście kluczowych wyzwań rozwojowych”. Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu „Nowy model regionalnego i miejscowego planowania przestrzennego Polski w kontekście współczesnych wyzwań rozwojowych” (ReActPlan).

Ze strony UEK w projekcie uczestniczą: dr hab. Igor Zachariasz, prof. UEK, dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK, dr hab. Bogna Gawrońska-Nowak, dr hab. Rafał Matyja, prof. UEK, dr Jeremiasz Salamon, dr Artur Hołuj, mgr Michał Leszczyński, mgr Weronika Lis, mgr Michał Wolszczak, mgr Cecylia Zięba oraz mgr Wojciech Sypek.

Zobacz więcej