Ułatwienia dostępu

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

Aktualności

WYKŁAD DRA PIOTRA MIODUNKI

WYKŁAD DRA PIOTRA MIODUNKI

Zapraszamy na wykład dra Piotra Miodunki Pierwszy kataster galicyjski (metryka józefińska) na mapach: perspektywy badawcze w ramach prac Platformy Badawczej „Seminarium Geohistorii Galicji (1772-1918)” https://www.e-galicja.eu/. Wykład odbędzie się we wtorek 16 stycznia 2024 r. o godzinie 12.00 w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 7, sala 1.25 oraz za pośrednictwem programu MS Teams. Poniżej link do spotkania on-line: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aD_6blTOCkiNzW1Myb9a1_Zn7VikevS4tJ7PmOjvn9Dc1%40thread.tacv2/1704733186804?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%2213d977b3-6867-43e1-9931-b108f1ed7fed%22%7d