Ułatwienia dostępu

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

Aktualności

DR HAB. ANDRZEJ LASKOWSKI, PROF. UEK CZŁONKIEM POLSKIEGO KOMITETU NARODOWEGO ICOMOS

DR HAB. ANDRZEJ LASKOWSKI, PROF. UEK CZŁONKIEM POLSKIEGO KOMITETU NARODOWEGO ICOMOS

Po uzyskaniu niezbędnych rekomendacji i podjęciu decyzji przez prezydium, pracownik naszego Kolegium, dr hab. Andrzej Laskowski, prof. UEK, został pod koniec lutego 2024 r. członkiem Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS (więcej zob. http://icomos-poland.org/pl/).

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites / Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków) to powstała w 1965 roku organizacja pozarządowa o zasięgu międzynarodowym afiliowana przy UNESCO, z siedzibą w Paryżu. Na całym świecie zrzesza blisko 11 000 członków z ponad 110 krajów – wybitnych ekspertów z zakresu konserwacji i ochrony dziedzictwa, historyków, historyków sztuki, architektury i urbanistyki, archeologów, geografów, antropologów i prawników. W Polsce Polski Komitet Narodowy ICOMOS tworzy ponad 220 najwybitniejszych specjalistów w tym zakresie. Celem organizacji jest popularyzowanie polskich osiągnięć w obszarze ochrony zabytków za granicą oraz implementowanie w Polsce optymalnych rozwiązań światowych w tym zakresie. Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej UEK, będąca katedrą afiliowaną przy UNESCO (UNESCO Chair for Heritage and Urban Studies), a tym samym nasz Uniwersytet, zyskuje w osobie Andrzeja Laskowskiego swojego reprezentanta w tej rozpoznawalnej na świecie strukturze.