Ułatwienia dostępu

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

RM

Dr hab. Rafał Matyja, prof. UEK

Rafał Matyja – historyk i politolog, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej / UNESCO Chair for Heritage and Urban Studies. Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego (1992), doktor nauk politycznych ISP PAN (2000), habilitacja na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (2014). W latach 2000-2012 wykładowca, prodziekan, a następnie dziekan Wydziału Studiów Politycznych WSB-NLU w Nowym Sączu. Od 2014 do 2019 profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Publicysta, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Architektura & Biznes”, członek Rady Programowej OEES. Zainteresowania naukowe: polityka miejska; społeczne i polityczne mechanizmy rozwoju miast; samorząd terytorialny; tworzenie strategii i polityk publicznych; miejskie polityki publiczne.