Ułatwienia dostępu

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

JSS

Dr Joanna Sanetra-Szeliga

Joanna Sanetra-Szeliga – doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej / UNESCO Chair for Heritage and Urban Studies  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz konsultant w Urzędzie Statystycznym w Krakowie. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej, sektorze kultury i sektorze pozarządowym. Badaczka i autorka publikacji na temat społeczno-gospodarczego potencjału kultury, wykorzystania dziedzictwa w innowacjach i dyplomacji, wpływu mega eventów na miasta historyczne. W wydanej w roku 2020 książce „Kulturotropia. Znaczenie kultury w rozwoju współczesnych miast” zwraca uwagę na rolę, jaką kultura może odgrywać w teoriach i modelach rozwoju lokalnego, z drugiej zaś wprowadza czytelnika w realia miast kreatywnych.