Ułatwienia dostępu

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

MW

Dr Michał Wiśniewski

Michał Wiśniewski – architekt i historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej / UNESCO Chair for Heritage and Urban Studies  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierownik Ośrodka Edukacyjnego – Akademia Dziedzictwa w Międzynarodowym Centrum Kultury, członek zarządu Fundacji Instytut Architektury, zajmuje się historią architektury, studiami miejskimi, zarządzaniem dziedzictwem kulturowym.