Ułatwienia dostępu

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

JP

Prof. Jacek Purchla

Kierownik Katedry

Jacek Purchlaprofesor zwyczajny nauk humanistycznych; członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności; Doktor honoris causa Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska. Kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Instytutem Dziedzictwa Europejskiego Międzynarodowego Centrum Kultury, którego jest założycielem i w latach 1991-2017 był dyrektorem. Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiceprezydent Europa Nostra. Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i redaktor „Rocznika Krakowskiego”. Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor ponad pięciuset prac naukowych, w tym wielu książek. Jego prace były tłumaczone i wydane w kilkunastu językach.