Ułatwienia dostępu

Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

PM

Dr Piotr Miodunka

Piotr Miodunka – doktor historii, magister prawa. Adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej / UNESCO Chair for Heritage and Urban Studies Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zajmuje się naukowo historią społeczną i gospodarczą Polski, demografią historyczną, historią miast. Jest współautorem książki Krakow: An Ecobiography oraz autorem monografii analizującej społeczności małych miast południowej Polski od końca XVI do końca XVIII wieku.