Ułatwienia dostępu

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

O Instytucie

O Instytucie

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich jest jednostką utworzoną w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK, realizującą zadania podstawowe w celu prowadzenia działalności dydaktycznej związanej z dyscypliną geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

W skład Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich wchodzą następujące Katedry:

  1. Katedra Gospodarki Przestrzennej
  2. Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
  3. Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej

Instytut prowadzi następujące kierunki studiów:

I stopnia

  • Gospodarka przestrzenna
  • Studia miejskie

II stopnia

  • Gospodarka przestrzenna