Ułatwienia dostępu

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

Seminaria, przedmioty do wyboru

Seminaria, przedmioty do wyboru

I stopień

Seminaria

Promotorzy – Zakres tematyczny

Zasady zapisu

Przedmioty

Zasady zapisu na przedmioty do wyboru w semestrze 2

Zasady zapisu na przedmioty do wyboru w semestrze 3 i 4

Specjalności

Zasady wyboru specjalności wraz z opisami

II STOPIEŃ

Seminaria

Promotorzy – Zakres tematyczny

Zasady zapisu

Przedmioty

Zasady zapisu na przedmioty do wyboru, semestr 1

Zasady zapisu na przedmioty do wyboru, semestr 2 i 3