Ułatwienia dostępu

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

Prace dyplomowe i obrony

Prace dyplomowe i obrony

Procedura obrony pracy dypomowej

Praca i egzamin dyplomowy

Wytyczne w zakresie dyplomowania w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – Gospodarka przestrzenna I stopień

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – Gospodarka przestrzenna II stopień

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego – Studia miejskie I stopień