Ułatwienia dostępu

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

Rada Instytutu

Rada Instytutu

Rada Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

Rada Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich jest ciałem opiniodawczo-doradczym Dyrektora w zakresie działalności Instytutu.

Do kompetencji Rady Instytutu należy opiniowanie i doradzanie Dyrektorowi Instytutu w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie oraz w zakresie:

 • tworzenia nowych kierunków i realizacji procesu dydaktycznego na poszczególnych kierunkach prowadzonych w ramach instytutu,
 • składów zespołów programowo-dydaktycznych powoływanych przez Dyrektora Instytutu,
 • oceny zajęć dydaktycznych na realizowanych kierunkach studiów,
 • przygotowania do akredytacji kierunków studiów prowadzonych w ramach Instytutu.

Członkami Rady Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich w kadencji 2020-2024 są:

 • prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól – Przewodniczący Rady Instytutu
 • dr hab. Rafał Matyja, prof. UEK
 • dr hab. Piotr Lityński, prof. UEK
 • dr hab. Magdalena Zdun, prof. UEK
 • dr Bernadetta Zawilińska
 • dr Dominika Hołuj
 • dr inż. Lucyna Kępa
 • Jan Graboń – Przedstawiciel studentów
 • Paulina Tudaj – Przedstawicielka studentów
 • Julia Armatyńska – Przedstawicielka studentów
 • prof. dr hab. Jacek Purchla – urlop naukowy do 30.09.2024