Ułatwienia dostępu

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

Publikacje

Publikacje

2023

Dulak M. i Salamon J. (2023) Model podmiotowego rozwoju miast : analiza politologiczno-prawna, Politeja, 20(5), s. 383-410; https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/5634
Hołuj A. (2023) Japanese Cities in the Face of Depopulation, w S. Mazur (red.), Governance and Leadership in Shrinking Cities : Strategies for Managing Urban Decline. Abingdon, Oxon. ; New York : Routledge, s. 85-101. 
Hołuj D. (2023) Przestrzenie dziedzictwa jako przedmiot zainteresowania organizacji pożytku publicznego, Prace i Studia Geograficzne, 68(1), s. 43-63; https://wgsr.uw.edu.pl/pisg/wp-content/uploads/2023/09/03_Ho%C5%82uj_D.pdf
Kochel L. (2023) Planowanie krajobrazu Berlina, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 163 s.
Kudełko J., Majorek-Gdula A., Musiał-Malago’ M., Rynio D. i Twardzik M. (2023) Tendencje na rynku pierwotnym nieruchomości w świetle zmian w strukturze użytkowania gruntów miejskich (przykład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ze szczególnym uwzględnieniem Katowic), Studia Śląskie, 93, s. 141-161.
Lityński P. (2023) Living in Sprawling Areas : a Cost-benefit Analysis in Poland, Journal of Housing and the Built Environment, 38(2), s. 1069-1096; https://link.springer.com/article/10.1007/s10901-022-09986-6
Martyka A. i Jopek D. (2023) Potencjał średniowiecznego układu przestrzennego w rozwoju zdegradowanego miasta : przykład Dębowca, Jaślisk i Osieku Jasielskiego, Środowisko Mieszkaniowe, 44, s. 35-57; https://housingenvironment.edu.pl/images/Nr%2044/HE_44_Martyka_2023-10-25.pdf
Migdał K., Jóźwiakowski K., Czekała W., Śliz P., Tavares J. i Almeida A. (2023) Application of the Monte-Carlo Method to Assess the Operational Reliability of a Household-Constructed Wetland with Vertical Flow : a Case Study in Poland, Water, 15(20), s. 1-18; https://www.mdpi.com/2073-4441/15/20/3693
Miodunka P. (2023) Famines in the Manorial Economy of Eighteenth-Century Poland, Rural History, 34 (2), s. 181-200; https://www.cambridge.org/core/journals/rural-history/article/famines-in-the-manorial-economy-of-eighteenthcentury-poland/B5A9B5AD065C9626DDBA75585AD4E9E1
Musiał-Malago’ M. i Grzebyk M. (2023) Activities of a Municipality in the Field of Local Entrepreneurship Development : a Case Study  of the Rzeszów Functional Urban Area, Humanities and Social Sciences (HSS), 30(4), part 1, s. 167-181; https://journals.prz.edu.pl/hss/article/view/1590/1176
Musiał-Malago’ M. i Serafin P. (2023) American Cities in the Face of Depopulation, w S. Mazur (red.), Governance and Leadership in Shrinking Cities : Strategies for Managing Urban Decline. Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, s. 138-168. 
Noworól A., Hałat P. i Salamon J. (2023) Dutch Cities in the Face of Depopulation, w S. Mazur (red.), Governance and Leadership in Shrinking Cities : Strategies for Managing Urban Decline. Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, s. 102-116. 
Petryk A. (2023) Case Study on the Use of Sewage Sludge for the Reclamation of Mining Sites Contaminated with Heavy Metals, Journal of Ecological Engineering, 24(9), s. 171-182; http://www.jeeng.net/Case-Study-on-the-Use-of-Sewage-Sludge-for-the-Reclamation-of-Mining-Sites-Contaminated,169160,0,2.html
Petryk A. i Adamik P. (2023) The Guarantees of Origin as a Market-based Energy Transition Mechanism in Poland, Journal of Water and Land Development, 58, s. 11-16; https://journals.pan.pl/dlibra/publication/147603/edition/128571/content
Purchla J. (2023) Kraków : The „Heritage City” Model, w G. Sonkoly (red.), Urban Heritage in Europe Economic and Social Revival. Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, s. 26-47. 
Szczerek E., Gyurkovich J., Wiśniewski M. i Sotoca A. (2023) Searching for New Spatio-Functional Housing Estate Solutions of Witold Cęckiewicz’s Designs and Projects, Środowisko Mieszkaniowe, 45, s. 83-91; https://housingenvironment.edu.pl/images/Nr%2045/HE_45_Szczerek_25-01-20241.pdf
Zachariasz A., Jopek D. i Kochel L. (2023) Heritage and Environment : Greenery as a Climate Change Mitigation Factor in Selected UNESCO Sites in Krakow, Sustainability, 15(15), s. 1-40; https://www.mdpi.com/2071-1050/15/15/12041
Zawilińska B., Nestorová Dická J., Matei E., Švajda J., Łapczyński M., Majewski K., Megyeri B., Călin A. i Gessert A. (2023) Applying Q-methodology to Investigate the Perception of the Social and Economic Role of the National Park by Local Stakeholders : Cases of National Parks in the Carpathians, Journal for Nature Conservation, 75, s. 1-16.
Zawilińska B., Nestorová Dická J., Matei E., Švajda J., Łapczyński M., Majewski K., Megyeri B., Călin A. i Gessert A. (2023) Applying Q-methodology to Investigate the Perception of the Social and Economic Role of the National Park by Local Stakeholders : Cases of National Parks in the Carpathians, Journal for Nature Conservation, 75, s. 1-16.
Zdun M. i Majewski K. (2023) German Cities in the Face of Depopulation, w S. Mazur (red.), Governance and Leadership in Shrinking Cities : Strategies for Managing Urban Decline. Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, s. 117-137. 
Broński K. (2022) Kraków in the Face of the Transformation : the Economic Life of the City, w J. Purchla (red.), Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków. London ; New York : Routledge , s. 48-68.
Hołuj D. (2022) Civil Society : from „Solidarity” to Urban Activism, w J. Purchla (red.), Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków. London ; New York : Routledge, s. 17-31.
Hołuj D. (2022) Municipal Self-government 1990-2019, w J. Purchla (red.), Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków. London ; New York : Routledge , s. 32-47. 
Ilba M. (2022) Energetyka słoneczna: nasłonecznienie i praktyczna efektywność mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Warszawa : CeDeWu, 126 s.
Kudełko J. and Musiał-Malago’ M. (2022) The Diversity of Demographic Potential and Socioeconomic Development of Urban Functional Areas – Evidence from Poland, Cities, 123, s. 1-14; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275121004157
Lityński P. (2022) Mechanizmy finansowe zjawiska urban sprawl: perspektywa gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Martyka A., Jopek D. i Skrzypczak I. (2022) Analysis of the Sustainable Development Index in the Communes of the Podkarpackie Voivodeship : a Polish Case Study. Sustainability, 14(16), s. 1-23; https://www.mdpi.com/2071-1050/14/16/10237
Migdał K., Operacz A., Vaskina I., Śliz P., Tavares J., Almeida A. i Migdał M. (2022) Assessment of the Reliability of the Operation of a Sewage Treatment Plant Using Monte Carlo Simulation, Journal of Water and Land Development, Special issue, s. 80-90; https://jwld.pl/files/2022-05-JWLD-09.pdf
Murzyn-Kupisz M. i Hołuj D. (2022), Wstępna diagnoza działań związanych z tkaninami, ubiorami i akcesoriami modowymi podejmowanych przez polskie instytucje muzealne, Muzealnictwo, 63, s. 173-184; https://muzealnictworocznik.com/resources/html/article/details?id=232397
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D. i Działek J. (2022) Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim. Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Noworól A., Kopyciński P., Hałat P., Salamon J. i Hołuj A., (2022), The 15-Minute City – the Geographical Proximity of Services in Krakow, Sustainability, 14(12), s. 1-34; https://www.mdpi.com/2071-1050/14/12/7103/htm
Purchla J. (2022) Heritage and Cultural Mega-events : Backgrounds, Approaches and Challenges, European Planning Studies, 30(3), s. 566-572.
Purchla J. (2022) Kraków 1989 and since, w J. Purchla (red.), Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków. London ; New York : Routledge, s. 5-16. 
Purchla J. (2022) Kraków’s Metropolitan Functions, w J. Purchla (red.), Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków. London ; New York : Routledge, s. 204-215. 
Purchla J. (red.), (2022) Urban Change in Central Europe: the Case of Kraków. London ; New York : Routledge.
Sanetra-Szeliga J. (2022) Culture and Heritage as a Means to Foster Quality of Life? The Case of Wrocław European Capital of Culture 2016, European Planning Studies, 30(3), s. 514-533.
Śliz P. i Bugajski P. (2022) Assessment of the Stability and Reliability of the Water Treatment Plant in Nowy Sącz Using Control Cards, Journal of Water and Land Development, 52, s. 251-256; https://www.itp.edu.pl/JWLD/files/2022-01-JWLD-31-Sliz.pdf
Wiśniewski M. (2022) Kraków Architecture and Globalisation, w J. Purchla (red.), Urban Change in Central Europe : the Case of Kraków. London ; New York : Routledge, s. 132-155. 
Hołuj A. (2021) Externalities in the Light of Selected Spatial Economy Issues – Contribution to the Discussion, European Research Studies Journal, 24(1), s. 3-21; https://www.ersj.eu/journal/1947
Hołuj A., Ilba M., Lityński P., Majewski K., Semczuk M. i Serafin P. (2021) Photovoltaic Solar Energy from Urban Sprawl : Potential for Poland, Energies, 14(24), s. 1-25; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/24/8576/htm
Ilba M. (2021) Parallel Algorithm for Improving the Performance of Spatial Queries in SQL : the Use Cases of SQLite/SpatiaLite and PostgreSQL/PostGIS Databases, Computers & Geosciences, 155, s. 1-10.
Jopek D. i Musiał-Malago’ M. (2021) Kurczące się miasta jako proces przemiany miast w świetle wybranych aspektów, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, 49, s. 115-135; http://teka.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/2021-TEKA-07-Jopek-Musial.pdf
Kochel L. i Zieliński M. (2021) Tereny zieleni a potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy na przykładzie Krakowa, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, 49, s. 47-78; http://teka.pk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/2021-TEKA-04-Kochel-Zielinski.pdf
Kudełko J. i Musiał-Malago’ M. (2021) Obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich w Polsce – dynamika i zróżnicowanie rozwoju. Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Laskowski A. (2021) Zakrzówek a hitlerowska wizja transformacji prawobrzeżnego Krakowa, Wiadomości Konserwatorskie, 65, s. 37-53; http://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk65-ost.pdf
Lityński P. (2021) Microeconomic Consequences of Urban Sprawl : a Quasi-Experimental Research on Household Budgets in Poland, European Research Studies Journal, 24, spec. iss. 1, s. 248-268; https://www.ersj.eu/journal/2040
Malinowski M., Guzdek S., Petryk A. i Tomaszek K. (2021) A GIS and AHP-based Approach to Determine Potential Locations of Municipal Solid Waste Collection Points in Rural Areas, Journal of Water and Land Development, 51, s. 94-101; https://journals.pan.pl/dlibra/publication/139019/edition/122151/content
Miodunka P. (2021) Społeczność małych miast południowej Małopolski od końca XVI do końca XVIII wieku. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
Noworól A., Kopyciński P., Hałat P., Salamon J., Baziak J., Sypek W. i Wirchniańska M. (2021) Czy Kraków może stać się miastem 15-minutowym? Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Quirini-Popławski Ł. i Semczuk M. (2021) Wykorzystanie aplikacji mobilnych GIS w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym : propozycja postępowania badawczego, Perspektywy Kultury, 35(4), s. 199-222; https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2052#
Śleszyński P., Nowak M., Legutko-Kobus P., Hołuj A., Lityński P., Jadach-Sepioło A. i Blaszke M. (2021) Suburbanizacja w Polsce jako wyzwanie dla polityki rozwoju. Warszawa : Polska Akademia Nauk.
Wojnarowska M., Ilba M., Szakiel J., Turek P. i Sołtysik M. (2021) Identifying the Location of Odour Nuisance Emitters Using Spatial GIS Analyses, Chemosphere, 263, s. 1-12.
Zachariasz A., Kochel L. i Jopek D. (2021) Structure of Areas of Greenery within Cracow’s City Blocks : Historical Transitions and Contemporary Development in the Context of Adaptation to Climate Change, Wiadomości Konserwatorskie, 68S, s. 137-148; https://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk68S.pdf
Zawilińska B., Brańka P., Majewski K. i Semczuk M. (2021) National Parks – Areas of Economic Development or Stagnation? Evidence from Poland, Sustainability, 13(20), s. 1-25; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/20/11351
Zdun M. (2021) Homo Regionalis : region jako miejsce życia i aktywności człowieka, Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, 4(136), s. 321-345.
Broński K. (2020) The Policy of National and State Authorities in the Scope of Counteracting Vagrancy in Galicia in the Period of Autonomy – an Outline of Issues, Galicja. Studia i materiały, 6, s. 11-32; https://www.galicja.ur.edu.pl/index.php/content/download/1756/9810/file/01.Pobierz.pdf
Broński K. (2020) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Urzędników Prywatnych we Lwowie jako podmiot ekonomii społecznej (zarys problematyki), UR Journal of Humanities and Social Sciences, 1(14), s. 45-65; http://journalofhumanitiesandsocialsciences.com/142020/4.pdf
Guzdek S., Malinowski M., Petryk A., Religa A. i Liszka D. (2020) Economic and Ecological Assessment of Transport of Various Types of Waste, Journal of Ecological Engineering, 21(5), s. 19-26; http://www.jeeng.net/Economic-and-Ecological-Assessment-of-Transport-of-Various-Types-of-Waste,122120,0,2.html
Hołuj A., Luchter B., Semczuk M. i Serafin P. (2020) Zmiany użytkowania ziemi i ich skutki ekonomiczne i pozaekonomiczne w strefie podmiejskiej na tle przemian demograficznych. Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Jęczeń J., Guzdek P. i Petryk A. (red.), (2020) Personalizm w nauce i kulturze: studia i rozprawy. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.
Laskowski A. (2020) Budując system: ochrona zabytków sakralnych w diecezji tarnowskiej na przełomie XIX i XX wieku. Kraków : Księgarnia Akademicka.
Lityński P. (2020) Urban Sprawl of Poznań : Morphological and Microeconomic Profile, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 52, s. 81-99; https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27432
Lityński P. i Hołuj A. (2020) Urban Sprawl Risk Delimitation : the Concept for Spatial Planning Policy in Poland, Sustainability, 12(7), s. 1-19; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2637
Matyja R. (2020) From Stalinism to Liberal Democracy : a Recent History of Administration in the V4 Countries, w S. Mazur (red.), Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms. London, New York : Routledge, s. 27-42. 
Matyja R. (2020) Porządki nowoczesne, Świat i Słowo, 34, s. 109-126; https://swiatislowo.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=206419&language=en
Murzyn-Kupisz M. i Hołuj D. (2020) Museums and Coping with Overtourism, Sustainability, 12(5), s. 1-23; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/5/2054
Noga Z. i Purchla J. (red.), (2020) Dziedzictwo Krakowa w procesie transformacji. Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.
Noworól A. (2020) Hybrydyzacja zarządzania rozwojem terytorialnym. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Noworól A. i Jopek D. (red.), (2020) City and Countryside – Identity and Space in the 21st Century: the Complexity of Mutual Interactions in the Peri-urban Interface. Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Purchla J. (2020) The Singularity of Central Europe? W S. Mazur (red.), Public Administration in Central Europe : Ideas as Causes of Reforms. London, New York : Routledge, s. 3-26. 
Sanetra-Szeliga J. (2020) Kulturotropia: znaczenie kultury w rozwoju współczesnych miast. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Zawilińska B. (2020) Postawy lokalnych społeczności i turystów wobec parków krajobrazowych w województwie małopolskim, Prace Geograficzne, 160, s. 95-116; https://www.ejournals.eu/pliki/art/16724/pl
Zdun M. (2020) Anomia COVID-19 : próba identyfikacji zjawiska, Zeszyty Naukowe KUL, 63(4), s. 3-20; https://czasopisma.kul.pl/index.php/znkul/article/view/13119
Zdun M. (2020) Efekt Notre Dame : rzecz o aksjologicznych reperkusjach katastrofy, Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka, 2(109), s. 16-31; https://nck.pl/upload/2020/12/kw_2-2020_efekt-notre-dame.pdf
Zdun M. (2020) Kultura innowacyjności jako wyzwanie dla współczesnego uniwersytetu, Horyzonty Polityki, 11(37), s. 65-82; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1986
Broński K. (2019) Finanse publiczne w Galicji w okresie autonomii (1867-1914). Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Broński K. (2019) Handel w Krakowie i dystrykcie krakowskim w okresie okupacji niemieckiej – zarys problematyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1(979), s. 7-29; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1665
Broński K. (2019) Uwarunkowania procesów modernizacji gospodarki Galicji w okresie autonomii – zarys problematyki, w P. Grata (red.), W drodze ku niepodległości : przemiany modernizacyjne na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 93-118. 
Bugajski P., Śliz P. i Kurek K. (2019) Reliability of Sewage Treatment Process in SBR Reactor with the Use of Statistical Quality Control, w A. Krakowiak-Bal i Vaverková  (red.), Infrastructure and Environment. Cham : Springer, s. 3-8. 
Czop M. i Petryk A. (2019) Ocena fizykochemicznych właściwości odpadów paleniskowych z zabudowy niskiej, Przemysł Chemiczny, 98(10), s. 1571-1574; https://www.researchgate.net/publication/336968016
Fel S., Zdun M. i Wódka M. (2019) Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.
Hołuj D. (2019) Dziedzictwo kulturowe a idea uczenia się przez całe życie : wybrane doświadczenia krajów europejskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2(980), s. 25-43; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1622/1315
Hołuj D. (2019) The Institution of Community Custodians of Heritage Sites as an Element of Historic Asset Protection System : the Case of Poland, Journal of Settlements and Spatial Planning, 10(2), s. 143-156; http://geografie.ubbcluj.ro/ccau/jssp/arhiva_2_2019/07JSSP022019.pdf
Jopek D. (2019) Intelligent Urban Space as a Factor in the Development of Smart Cities, Technical Transactions, 9, s. 5-15; http://www.ejournals.eu/pliki/art/14839/
Koszek R., Świętek A., Semczuk M., Dzięglewski M. i Brunn S. (2019) Language of Parenting : Poland’s Efforts to Promote New Fatherhood Through Outdoor Advertising Campaign, w K. Brunn (red.), Handbook of the Changing World Language Map. Cham : Springer, s. 1853-1882. 
Kusek R. i Purchla J. (red.), (2019) Heritage and Society. Krakow : Międzynarodowe Centrum Kultury.
Lityński P. (2019) Budżetowe konsekwencje żywiołowego rozprzestrzeniania się miast dla samorządów gminnych, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 265). Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., Działek J. i Gorczyca K. (2019) Museums and Local Governments in Poland : Partners in Local Development?, Museum International, 71(3-4), s. 28-45.
Noworól A. (2019) Management of the Kraków Functional Urban Area, in Poland, using a European Union Instrument : Integrated Territorial Investments, Zarządzanie Publiczne, 2(48), s. 26-36; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/504/360
Petryk A., Malinowski M., Dziewulska M. i Guzdek S. (2019) The Impact of the Amount of Fees for the Collection and Management of Municipal Waste on the Percentage of Selectively Collected Waste, Journal of Ecological Engineering, 20(10), s. 46-53; http://www.jeeng.net/The-Impact-of-the-Amount-of-Fees-for-the-Collection-and-Management-of-Municipal-Waste,112874,0,2.html
Purchla J. (2019) History, Memory, Identity – the Cracow Experience, w R. Czaja, Noga Z., Opll F., Scheutz M. (red.) Political Functions of Urban Spaces and Town Types Through the Ages : Making Use of the Historic Towns Atlases on Europe. Vienna : Böhlau Verlag; Toruń: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, s. 37-51. 
Purchla J. (red.), (2019) Rynek Główny 25: dzieje jednego adresu. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury.
Śliz P., Bugajski P. i Kurek K. (2019) Effect of Selected Factors on the Removal of Organic Matter in a Model of Moving Bed Biofilm Reactor, Archives of Environmental Protection, 45(3), s. 64-71; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128642/edition/112229/content
Wiśniewski M. (2019) Eksperyment, w J. Purchla (red.), Rynek Główny 25 : dzieje jednego adresu. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 180-207. 
Włoch-Szymla A. (2019) Urban Sprawl and Smart Growth versus Quality of Life, Technical Transactions, 12, s. 85-98; http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2019/Volume-12/art/15951/