Ułatwienia dostępu

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

Opiekunowie kierunków

Opiekunowie kierunków

Opiekun kierunku powoływany jest na podstawie §8 ust. 2 Regulaminu Studiów UEK z dnia 26 czerwca 2023 roku.

Do podstawowych obowiązków opiekuna kierunku należy udzielanie studentom pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z tokiem studiów, sprawami bytowymi oraz socjalnymi.

Opiekunowie kierunków w roku akademickim 2023/2024

I stopień

Gospodarka przestrzenna1 rokdr Marcin Semczuk e-wizytówka
2 rokdr inż. Paulina Śliz e-Wizytówka
3 rokdr inż. arch. kraj. Laura Kochel e-Wizytówka
4 rokmgr inż. Piotr Węgrzynowicz e-Wizytówka
Studia miejskie1 rokdr Piotr Miodunka e-wizytówka
2 rokdr Andrzej Laskowski e-Wizytówka
3 rokdr Michał Wiśniewski e-Wizytówka

II stopień

Gospodarka przestrzenna 1 rokdr Piotr Serafin e-Wizytówka