Ułatwienia dostępu

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich

Zapraszamy na konferencję naukową ,,Definiowanie miasta-przyszłość i przeszłość (Teoria-Praktyka-Dydaktyka)

Zapraszamy na konferencję naukową ,,Definiowanie miasta-przyszłość i przeszłość (Teoria-Praktyka-Dydaktyka)
Logo LJ(1)

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich UEK zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Definiowanie miasta – przyszłość i przeszłość (Teoria – praktyka – dydaktyka)”, która odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2022 roku na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Konferencji przyświecają dwa zasadnicze cele: integracja środowiska naukowego UEK wokół zagadnień miejskich i gospodarki przestrzennej oraz promocja i dalszy rozwój naszej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej. Realizując tak sformułowane cele, w trakcie konferencji chcielibyśmy zaprezentować dorobek teoretyczny i praktyczny trzech katedr Instytutu: Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej, Katedry Gospodarki Przestrzennej oraz Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Mamy nadzieję, że ukazanie naszego wielodyscyplinarnego dorobku naukowego w zakresie badań nad miastem i miejskimi obszarami funkcjonalnymi, stanie się okazją nie tylko do naukowej dyskusji, ale także stworzy przestrzeń integracji Społeczności Akademickiej UEK.

Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur.

Liczymy na Państwa udział w konferencji. Już teraz zachęcamy do zarezerwowania w Państwa kalendarzach dni 20 i 21 czerwca 2022 roku na udział w tym wydarzeniu. Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany niebawem.

Do zobaczenia w czerwcu!